Jag fotograferade Svenska hornsällskapets årsmöte

för deras medlemstidning Movitz.